Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar 
1.1. Satıcı 
Adı: Güven Avşar
Adresi: 3787 SK: No:7/31A KARABAĞLAR /İZMİR
Telefon: 0232 271 00 26
Email: [email protected]
1.2. Alıcı 
Adı – Soyadı/TC.No: 
Adresi:
Telefon:
E-mail: 

Madde 2- Konu 
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait birbebekanne.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli ve satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmet sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
birbebekanne.com sitesinde alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.
Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri 
Elektronik ortamda alınan ürünün türü, satış bedeli, ödeme şekli, fatura bilgileri ve sözleşmenin tebliğ edileceği ALICI’nın mail adresi aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.
SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’ dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)
Toplam Satış Bedeli: ……. TL
Ürün: 
Ödeme Şekli: Kredi Kartı/Kapıda Ödeme/Havale-EFT
Teslim Edilecek Adres:
Fatura Edilecek Kişi/Kurum:
Fatura Adresi:
Vergi Dairesi:
Vergi Sicil Numarası:


Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler 
Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan …………… tarihidir.
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.
Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.
Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri 
5.1. Satıcı, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler birbebekanne.com’dan alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.
5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından birbebekanne.com sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.
5.3. birbebekanne.com’dan kredi kartı (Visa, MasterCard , vs.) veya kapıda ödeme veya banka havalesi/EFT’si ile alışveriş yapılabilir. Kapıda ödemesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havale/EFT’nin yapılıp dekontun belirtilen mail adresine gönderildiği ya da kapıda ödemenin yapıldığının merkezimize bildirildiği andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez. Sözleşme konusu ürün / ürünlerin bedelinin her ne nedenle olursa olsun ödenmemesi veya ödeme talimatının banka nezdinde iptal edilmesi halinde Satıcı’nın ürünü teslim yükümlülüğü ortadan kalkar.

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri 
6.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.
6.3. Alıcı, birbebekanne.com internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, işbu hizmetlere erişim koşulları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, satışa konu üyelik paketleri ve/veya ürünlerin sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu birbebekanne.com sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü 
Sipariş: 
Alışveriş işlemi başlatılan üyelik paketleri ve ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Üyelik paketlerine ve ürünlere erişim sağlanmadan önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. 
Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da kapıda ödemenin yapıldığı ya da mobil ödemenin başarı ile gerçekleştiğinin belirlendiği andır.
Sözleşme konusu üyelik paketleri ve/veya ürünlere erişim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.
Ödeme: 
birbebekanne.com’da, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara kapıda ödeme ve havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. 
Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı üyelik paketini ve/veya ürünü 10 gün içinde kullanmayı bırakmalı ve Satıcı’da Alıcı’nın erişim lisansını sorgusuz iptal etmelidir.
Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü 
Sevkiyat: 
Sipariş onayı mailinin gönderilmesi, kapıda ödemenin alındığının merkeze bildirilmesi veya havale/EFT nin başarı ile gerçekleşmesi ile birlikte, ALICI’ya satın alınan üyelik paketleri ve/veya ürünlerle ilgili erişim lisansı sağlanmaya başlayacaktır. 
Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Teslimat: 
Fiziki ürünlerde teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir.
Erişim lisansı satın alınan üyelik paketleri ve/veya ürünler ile ilgili sipariş onayı gelmesinden itibaren en geç 2 iş günü içinde erişim sağlanır.
Madde 9 – Cayma Hakkı
ALICI, -cayma hakkı kullanılamayacak ürünler hariç- on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin. Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi malın ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ayrıca ALICI sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar geçen süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. ALICI Cayma Kararını süresi içerinde SATICI’ya açık bir şekilde yazılı olarak beyan etmelidir. Satın almış olduğu malı on dört günlük süre içinde malı SATICI’nın yukarıda belirtilen adresine geri göndermek zorundadır. SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına dair bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tahsil ettiği tüm ödemeleri ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun olarak iade etmekle yükümlüdür.
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 48. Maddesi ve 29188 sayılı Mesafeli satış sözleşmesi yönetmeliğinin 15. Maddesi uyarınca, Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
-Her türlü yazılım ve programlar
-Kitap ve benzeri matbu ürünler
-DVD, VCD, CD ve kasetler
-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
– Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler (ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arzedebilen ürünler örn : kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler (kulak içi veya kulak üstü kulaklık vs. ), tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve iadesi mümkün değildir
İlgili maddenin Resmi Gazete yayını için tıklayınız. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm
Madde 10-Garanti 
Erişim lisansı satın alınan üyelik paketleri ve/veya ürünlerin garantisi, üyelik süresince devam edecektir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, (ayıplı) garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
Madde 11- Gizlilik 
Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. Alıcı, bu bilgileri kendisine ait diğer internet satış sitelerinde kullanması hususunda Satıcıya izin vermiştir. 
Satıcı bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.
birbebekanne.com’da kredi kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.
Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya gönderilebilir, Alıcı bu izni Satıcı’ ya verdiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.
Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri 
İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya İSTANBUL Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır………..
SATICI : Güven Avşar
ALICI :